Повідомлення

Перейти до розділу
19 лютого 17:10
Засідання Комітету докладніше
19 лютого 12:01
Увага! Зміни у часі проведення засідання докладніше
14 лютого 09:02
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, члена Комітету СИНЮТКУ Олега Михайловича
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
03 липня 16:28
Прийом громадян докладніше
04 квітня 14:02
Сьогодні 4 квітня 2019 року в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбулося восьме чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу. докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
01 липня 2015, 17:06

Роз'яснення щодо застосування норм статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" стосовно кворуму та голосування на засіданні комітету

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо застосування норм статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» стосовно кворуму та голосування на засіданні комітету, ухвалене на засіданні Комітету 1 липня 2015 року (протокол № 26)

У зв'язку із зверненням до Комітету народного депутата України Кришина О.Ю. (лист від 18 червня 2015 року № 34/18-06/15-1) щодо надання роз'яснення положень статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: «яким чином обраховується кворум на засіданні комітету для прийняття рішення: за списком реєстрації чи за особистої присутності народних депутатів України - членів комітету?» та «чи мають право народні депутати України - члени комітету передавати свій голос щодо голосування за конкретний законопроект, у разі його відсутності в залі проведення засідання комітету?», слід зазначити таке.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. При цьому, такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України», Законом України «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.

Права, обов'язки і відповідальність народного депутата України у Верховній Раді України визначені Законом України «Про статус народного депутата України». При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1).

Згідно з пунктами 3 та 4 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України зобов'язаний бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, а також брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами.

Частиною третьою статті 39 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що члени комітетів зобов'язані, зокрема, брати участь у роботі комітетів, бути присутніми на засіданнях комітетів, до складу яких вони входять, дотримуватися порядку на засіданнях комітетів.

Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) від 17 жовтня 2002 року (справа № 17-рп/2002) в своєму рішенні зазначив, що присутність і особиста участь народного депутата України у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, не є питанням вільного рішення (вибору) народного депутата У країни, а відповідно до пункту 3 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» є обов'язком.

Положеннями статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» встановлено єдиний порядок проведення засідань комітету, зокрема, засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів (частина перша); голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито (частина третя); за результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх приймаються акти (частина четверта).

Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримався» (частина третя статті 44). На кожному засіданні комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, і який підписують головуючий на засіданні комітету та секретар комітету (частина четверта статті 51 Закону). При цьому, відповідно до пункту 2 частини другої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», в протоколі засідання комітету зазначається список присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин їх відсутності.

Враховуючи положення статті 44, 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», вбачається, що засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, а голосування на засіданні комітету здійснюється народними депутатами України - членами комітету особисто і відкрито більшістю голосів присутніх на засіданні, при цьому норми цих статей не передбачають заочної форми голосування шляхом передачі голосу при голосуванні за будь-яке питання порядку денного засідання комітету.

Ігнорування зазначених вимог Закону тягне за собою правові наслідки щодо не легітимності проведеного засідання комітету чи прийнятих на засіданні комітету рішень з розглянутих питань порядку денного.