Повідомлення

Перейти до розділу
19 лютого 17:10
Засідання Комітету докладніше
19 лютого 12:01
Увага! Зміни у часі проведення засідання докладніше
14 лютого 09:02
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, члена Комітету СИНЮТКУ Олега Михайловича
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
03 липня 16:28
Прийом громадян докладніше
04 квітня 14:02
Сьогодні 4 квітня 2019 року в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбулося восьме чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу. докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
10 квітня 2015, 12:02

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про комітети Верховної Ради України" стосовно розгляду питання "різне" у порядку денному засідання комітету

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

 

щодо застосування окремих  положень Закону України «Про комітети

Верховної Ради України» стосовно розгляду питання «різне» у порядку

денному засідання комітету, ухвалене на засіданні Комітету

8 квітня 2015 року (протокол № 12)

 

У зв’язку із вершенням до Комітету голови Комітету з питань транспорту Дубневича Я.В. (лист від 12 березня 2015 року № 04-36/7-223)  щодо надання роз’яснення стосовно розгляду питання «різне» у порядку денному засідання Комітету:

«1) народні депутати України – члени Комітету виключно обговорюють питання, які включені до «Різного» порядку денного засідання Комітету, без голосування та прийняття рішень після обговорень ?

2) чи є обов’язковим голосування народних депутатів України – членів Комітету з питань, які включені до «Різного» порядку денного засідання Комітету ?», Комітет зазначив таке.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України, а також, згідно з частиною першою статті 24 цього Закону, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України.

Згідно з положеннями статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності визначено Законом України «Про комітети Верховної Ради України» (далі – Закон).

Статтею 11 Закону передбачено, що комітети здійснюють законопроектну, організаційну та контрольну функції. Права і обов’язки комітетів при здійсненні цих функцій визначені у статтях 12 - 33 Закону.

Однією з організаційних функцій комітетів є планування своєї роботи. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України; плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план; у планах роботи комітетів визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комітету та працівники секретаріату, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом (стаття 41 Закону).

Голова комітету скликає засідання комітету, згідно з частиною першою статті 43 Закону, на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою. Головою комітету не менш як на двотижневий термін складається розклад засідань комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету (частина третя статті 43 Закону).

Частиною четвертою статті 43 Закону передбачено, що про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.

Крім цього, частиною п’ятою статті 43 Закону зазначено, що додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп, та інші питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.

За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються акти, зазначені в частині першій статті 49 Закону, а саме: рішення, висновки, рекомендації (частина четверта статті 44 Закону).

У рішеннях, висновках та рекомендаціях комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.  (частина перша статті 50).

На кожному засіданні комітету ведеться протокол і стенограма засідання. У протоколі засідання комітету зазначаються, зокрема, порядок денний засідання; розглянуті питання порядку денного;  назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів комітету; результати голосування з питань порядку денного;  прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації. До протоколу додаються стенограма засідання, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комітету, які голосували «проти або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комітету. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету (стаття 51 Закону).

Отже, за результатами розгляду питань, які включені до порядку денного засідання комітету, приймаються:

1) рішення - з організаційних питань;  

2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України;

3) рекомендації - щодо контрольної діяльності комітетів; щодо осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення Верховною Радою України; щодо результатів слухань у комітетах. (стаття 49 Закону).

Питання «різне», з огляду на викладене та виходячи з системного аналізу положень Закону, як термін і обов’язкова складова порядку денного засідання комітету не передбачається. Разом з тим, враховуючи практику проведення засідань, що склалася протягом декількох скликань Верховної Ради України, а також беручи до уваги (по аналогії з тижневим порядком денним пленарних засідань Верховної Ради України), що у дні проведення пленарних засідань у п’ятницю з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів України «з різних питань» (частина третя статті 25 Регламенту Верховної Ради України), принципів діяльності комітетів, а саме – колегіальності, вільного обговорення і вирішення питань, та необхідністю, зокрема, інформування членів комітету, обміну думками, вирішення питань у комітетах, пов’язаних з їх роботою тощо, що не потребує прийняття актів комітету та обов’язкової фіксації у протоколі засідання комітету, при формуванні порядку денного засідання комітету пропонується членам комітету питання «різне».

Враховуючи викладене, а також те, що у протоколі засідання комітету зазначаються, зокрема, включені до порядку денного та розглянуті питання порядку денного, результати голосування з питань порядку денного і прийняті акти комітету за результатами розгляду питань, голосування народних депутатів України – членів комітету на засіданні комітету здійснюються з урахуванням положень статей 43 - 44, 49 - 51 Закону. З питань «різне» рішення комітету не приймається і відповідно голосування народними депутатами України – членами комітету не проводиться.