Повідомлення

Перейти до розділу
19 лютого 17:10
Засідання Комітету докладніше
19 лютого 12:01
Увага! Зміни у часі проведення засідання докладніше
14 лютого 09:02
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, члена Комітету СИНЮТКУ Олега Михайловича
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
03 липня 16:28
Прийом громадян докладніше
04 квітня 14:02
Сьогодні 4 квітня 2019 року в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбулося восьме чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу. докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
02 вересня 2015, 14:38

Звіт Комітету за період другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - серпень 2015 року)

 

Затверджено на засіданні Комітету 2.09.2015
(Протокол №31)


З В І Т

 

про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання

(лютий  – серпень  2015 року)

   

        Згідно із затвердженим планом роботи на другу сесію Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до положень статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

        Протягом звітного періоду проведено 25 засідань Комітету. На засіданнях було розглянуто 182 питання порядку денного, із них: 50 проектів законів України, 49 проектів постанов Верховної Ради України та 77 питань, що належать до предмета відання Комітету. 

        Верховною Радою України за цей період було прийнято 3 закони України в першому читанні (реєстр. № 1228, 1591, 1895) щодо яких Комітет було визначено головним та 22 постанови Верховної Ради України з питань, що належать до предмета відання Комітету.

За період другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання загальний документообіг Комітету складав 1810 документів. За даними реєстрації вхідної кореспонденції до Комітету надійшло 1208 документів: проекти законодавчих актів, де Комітет є головним - 104, з них 74 проекти постанов та 30 проектів законів, висновків, пропозицій, листів до них – 114; інформаційно-довідкові документи - 5; звернення громадян - 228; листування з народними депутатами України - 181; листування з місцевими радами та їх виконавчими органами, райдержадміністраціями, організаціями та установами - 84; листування з підрозділами Апарату Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України, міністерствами, державними комітетами – 402; листування з Головою Верховної Ради України – 28; проекти законодавчих актів на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України – 43 та 19 висновків до них.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 із змінами, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11.05.2011 № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» в Комітеті було розглянуто та надано відповіді на 35 запитів на інформацію.

 

I. Законопроектна діяльність з питань, де Комітет було визначено головним

 

Комітетом здійснювалася підготовка проектів законів, постанов та інших актів на розгляд Верховної Ради України протягом другої сесії і на засіданнях Комітету було розглянуто:

 

1.         Проекти законів України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.

 На засіданнях Комітету протягом другої сесії було розглянуто 14 законопроектів з пропозиціями щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, а також 6 проектів законів України про внесення змін до інших законодавчих актів України, серед яких були, в тому числі, пропозиції щодо змін до Регламенту Верховної Ради України (законопроекти з реєстр. №№ 1246, 1405, 1591, 1895, 2299-1, 2300).

Зокрема, пропозиції до Регламенту Верховної Ради України, внесені суб’єктами права законодавчої ініціативи, стосувались: удосконалення процедури внесення проектів законів України до Верховної Ради України (реєстр. № 1121), народної експертизи законопроектів (реєстр. № 1152), унормування діяльності позафракційних народних депутатів (реєстр. №1049 та №2097), порядку призначення та звільнення з посади Голови Національного банку України (реєстр. № 1399), забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України (реєстр. №1591), забезпечення особистого голосування народними депутатами України (реєстр. № 1744), скорочення днів трансляції пленарних засідань Верховної Ради України (реєстр. № 2075), політичної відповідальності народних депутатів України (реєстр. № 2331), уточнення норм, відповідно до яких закони, постанови та інші акти Верховної Ради України визнаються такими, що втратили чинність (реєстр. № 2359), оптимізації діяльності Верховної Ради України (реєстр. № 2536) та удосконалення організації роботи Верховної Ради України (реєстр. № 2915), приведення у відповідність окремих положень Регламенту Верховної Ради України із Віденською конвенцією про право міжнародних договорів та Законом України «Про міжнародні договори України» (реєстр. № 2340), процедури розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України (реєстр. № 2372).

За результатами розгляду Верховною Радою України 17 червня 2015 року прийнято за основу проекти законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України», внесений народними депутатами України Заліщук С.П. та іншими (реєстр. №1591) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо накладення стягнення на народного депутата України за порушення вимог щодо особистого голосування), внесений народними депутатами України Лещенком С.А. та іншими (реєстр. №1895), наразі Комітетом опрацьовано 57 пропозицій до цих законопроектів та підготовлено порівняльні таблиці до другого читання. 

 

2.         Проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України».

 

Упродовж другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання опрацьовано та розглянуто Комітетом 12 законопроектів щодо яких Комітет визначено головним, а саме: реєстр. №№ 1030, 1057, 1099, 1122, 1311, 1462, 1523, 1771, 1771-1, 2222, 2364, 2367. Законодавчі пропозиції стосувалися змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо помічників-консультантів народного депутата, щодо оприлюднення задекларованих доходів, щодо медичного обслуговування народних депутатів на загальних підставах та зміни органу, який здійснює функції з управління Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, щодо права на депутатський запит, щодо надання депутатам права перебувати на військовій службі під час дії особливого періоду.

З числа зазначених законопроектів - 6, крім пропозицій внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», містили також зміни до деяких законів України, зокрема: щодо порядку притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України за вчинення корупційного правопорушення, щодо підстав припинення нарахування заробітної плати та відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, щодо реалізації права законодавчої ініціативи, щодо не нарахування виплат народним депутатам України у разі невиконання ними передбачених законом повноважень без поважних причин, щодо підлягання призиву на військову службу або збори народних депутатів України, щодо освіти помічників-консультантів народного депутата України.

Крім цього, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII були внесені зміни до статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», зокрема, до абзацу сьомого частини дванадцятої, щодо пенсійного забезпечення народного депутата України.

 

3.         Проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

 

На засіданні Комітету 4 березня 2015 року було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України) (реєстр. № 1228 від 03.12.2014), внесений народним депутатом України Різаненком П.О. та прийнято рішення ухвалити висновок на зазначений проект Закону України і рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду даного законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.

Ініціатором законопроекту запропоновано внести зміни до статей 9 та 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якими закріпити право представників засобів масової інформації бути присутніми та здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію засідання по радіо і телебаченню на відкритих засіданнях комітетів Верховної Ради України, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.

13 травня 2015 року Верховна Рада України за результатами розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України) (реєстр. № 1228 від 03.12.2014) в першому читанні прийняла рішення про прийняття цього законопроекту за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.

Протягом другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітетом були розглянуті також інші законопроекти, які містили пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: реєстр. №№ 1246, 1405, 1591, 1895, 2300.

Зокрема, на засіданні 4.03.2015 Комітетом розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості онлайн - трансляції відкритих засідань комітетів Верховної Ради України» (реєстр. № 1405), внесений народними депутатами України Томенком М.В.,        Арешонковим В.Ю. та іншими, ухвалено висновок на зазначений законопроект та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України, згідно з пунктом 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду поданого законопроекту в першому читанні повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

На засіданні Комітету 18 березня 2015 року було розглянуто проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку реалізації повноважень Верховної Ради України з окремих питань судоустрою і статусу суддів» (реєстр. № 1246), внесений народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими. Згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на цей законопроект і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його та зняти з розгляду у зв’язку із втратою актуальності (частина друга статті 95 Регламенту Верховної Ради України).

Також на засіданні Комітету 18 березня 2015 року було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації роботи Верховної Ради України» (реєстр. № 2300), внесений народним депутатом України Гройсманом В.Б. Комітет ухвалив висновок на зазначений проект Закону України та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, згідно з пунктом 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу. 

 

4. Проекти законів України  про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України

 

На засіданні Комітету 8 квітня 2015 року було розглянуто проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Кожем`якіним А.А., Тимошенко Ю.В. та іншими (реєстр. № 1098 від 09.02.2015, доопрацьований) та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений законопроект з урахуванням зауважень Комітету і за наслідками його розгляду в першому читанні, прийняти за основу з дорученням головному комітету підготувати законопроект до другого читання.

Крім цього, Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 2278 від 03.03.2015).

 

 5. Проекти постанов Верховної Ради України:

 

1)     щодо предметів відання комітетів Верховної Ради України.

 

Упродовж другої сесії восьмого скликання проведено ґрунтовне опрацювання пропозицій комітетів Верховної Ради України щодо зміни їх предметів відання. Зокрема 4 лютого 2015 року Комітетом було затверджено графік розгляду на засіданнях Комітету (всього 4 засідання - з 11 лютого по   25 березня 2015 року) пропозицій відповідних комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України щодо змін до предметів відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання (у тому числі створення нових комітетів Верховної Ради України).

Так, за результатами розгляду пропозиції Комітету з питань науки і освіти, за участі в засіданні Комітету голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. Комітетом було підтримано внесення змін до абзацу третього пункту 1 додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 року № 22-VIII щодо виключення слів «та прикладних наукових досліджень в аграрній сфері».

Також Комітетом підтримано деякі пропозиції Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності щодо змін предмета відання даного Комітету, а саме в пункті 27 додатка до Постанови Верховної Ради України доповнення абзацу четвертого словами «та валютний контроль», викладення у новій редакції абзацу п’ятого: «фондовий ринок, цінні папери та похідні фінансові інструменти (деривативи)» та абзацу дев’ятого: «гарантування вкладів фізичних осіб».

Загалом були опрацьовані пропозиції (в тому числі проекти постанов Верховної Ради України №№ 1290, 1353, 1417, 2348, 2350, 2586) щодо змін  предметів відання комітетів: з питань аграрної політики та земельних відносин; з питань науки і освіти; з питань європейської інтеграції; у закордонних справах; з питань інформатизації та зв'язку; з питань транспорту; з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; з питань правової політики та правосуддя; з питань економічної політики; з питань промислової політики та підприємництва; з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань фінансової політики і банківської діяльності; з питань культури і духовності; з питань податкової та митної політики, з питань охорони здоров'я; з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; з питань національної безпеки і оборони; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

Також Комітетом були попередньо розглянуті пропозиції народного депутата України Папієва М.М. щодо створення нових комітетів Верховної Ради України - з питань додержання конституційних прав, міжнаціональних, державно-конфесійних і міжконфесійних відносин та прав внутрішньо переміщених осіб та з питань комплексного вирішення проблем Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим.

 

2) про зміни в складі комітетів Верховної Ради України.

 

Протягом другої сесії Комітетом були розглянуті та підтримані Верховною Радою України заяви народних депутатів України:

Сторожука Д.А. - про обрання його членом Комітету з питань правової політики та правосуддя, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань податкової та митної політики (Постанова Верховної Ради України № 203-VIII від 13.02.2015);

Ревеги О.В. - про обрання його членом Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (Постанова Верховної Ради України № 203-VIII від 13.02.2015);

Луценка І.С. - про обрання її членом Комітету у закордонних справах (Постанова Верховної Ради України № 203-VIII від 13.02.2015);

Бабія Ю.Ю. - про обрання його членом Комітету з питань податкової та митної політики (Постанова Верховної Ради України № 294-VIII від 07.04.2015);

Лесюка А.В. – про обрання його членом Комітету з питань культури і духовності (Постанова Верховної Ради України № 356-VIII від 23.04.2015);

Чубарова Р.А. – про обрання його членом комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (Постанова Верховної Ради України № 607-VIII від 15.07.2015);

Зубача Л.Л. - про обрання його членом Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (Постанова Верховної Ради України № 608-VIII від 15.07.2015).

18 березня 2015 року Комітетом було розглянуто і підтримано заяву народного депутата України Іванчука А.В. про складення ним повноважень голови Комітету з питань економічної політики (19 березня 2015 року проект Постанови Верховної Ради України «Про відкликання Іванчука А.В з посади Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики» (реєстр. № 2418) Верховною Радою України не підтримано).

На засіданні Комітету 1 липня 2015 року розглянуто заяву народного депутата України Немировського А.В. про обрання його членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Народними депутатами України – членами Комітету внесено на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2214а).

Комітетом також було розглянуто низку проектів постанов Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» і прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути та визначитись шляхом голосування щодо:

- обрання заступником голови Комітету з питань економічної політики народного депутата України – члена депутатської фракції Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Пташник В.Ю., увільнивши її від обов’язків члена цього Комітету (реєстр. № 1494) (07.04.2015 Верховною Радою України проект Постанови не прийнято);

- відкликання народного депутата України Насірова Р.М. з посади Голови Комітету з питань податкової та митної політики згідно з поданою ним заявою та обрання народного депутата України Южаніної Н.П. на цю посаду, увільнивши її від обов’язків члена цього Комітету (реєстр. № 2810) (13.05.2015 прийнято Постанову Верховної Ради України № 393-VIII).

- відкликання народного депутата України Купрія В.М. з посади заступника голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а народного депутата України Дубініна О.І. з посади члена Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (реєстр. № 2817), (02.06.2015 Верховною Радою України проект Постанови не прийнято);

- обрання секретарем Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю народного депутата України – члена депутатської фракції Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Маркевича Я.В., увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань бюджету (реєстр. № 2209а).

Комітетом також було розглянуто питання щодо формування персонального складу Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, а народними депутатами України – членами Комітету було внесено проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2042), який Верховною Радою України підтримано 13.02.2015 (Постанова Верховної Ради України № 204-VIII).

Також Комітетом розглянуто та підтримано заяву народного депутата України Кириченка О.М. про відкликання його із складу Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації та відповідний проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2236) щодо відкликання народного депутата України Кириченка О.М. з посади члена Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (за рішенням депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка від 23 лютого ц.р.), і обрання до складу цієї Комісії народного депутата України Лозового А.С. (07.04.2015 Верховною Радою України прийнято Постанову Верховної Ради України № 293-VIII).

 

6. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України.

 

Комітетом були розглянуті та підтримані Верховною Радою України заяви народних депутатів України:  Мірошника А.М. (Постанова Верховної Ради України від 13.05.2015 № 391-VIII); Барни С.С. (Постанова Верховної Ради України від 13.05.2015 № 392-VIII); Куліча В.П. (Постанова Верховної Ради України від 19.05.2014 № 440-VIII); Шлемка Д.В. (Постанова Верховної Ради України від 04.06.2014 №508-VIII).

Комітетом також підтримано заяви народних депутатів України Гвоздьова М.О. та Насірова Р.М. про складення ними депутатських повноважень та внесено народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проекти постанов Верховної Ради України (реєстр.  № 2112а від 18.06.2015 та № 2545а від 31.08.2015).

 

7. Про календарний план проведення другої та третьої сесій Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Відповідно до положень частини першої статті 83 Конституції України, статті 10, частин першої та сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України у Комітеті було підготовлено проект календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (реєстр. № 2218а), а 16 липня 2015 року Верховною Радою України було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» (№ 625 – VIII).

Крім цього, на засіданні Комітету 8 квітня 2015 року було розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» (№ 2590 від 7.04.2015), який 24 квітня 2015 року було розглянуто Верховною Радою України і прийнято Постанову Верховної Ради України (№ 368 – VIII).

    16 липня 2015 року Верховною Ради України було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» (№ 624 VIII), відповідно до якої, зокрема, строк проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання було продовжено до 1 вересня 2015 року і встановлено, що з метою вирішення питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим Верховною Радою України відповідних рішень, пленарні засідання Верховної Ради України скликаються у разі необхідності Головою Верховної Ради України.

 

II.           Розгляд у Комітеті проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, звернень,  які надходили для подання пропозицій:

1.     Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових слідчих комісій.

 

Комітетом були прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути з урахуванням зауважень Комітету проекти постанов Верховної Ради України: «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях» (реєстр. № 1611), внесений народним депутатом України Тарутою С.О., «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань встановлення розміру збитків, завданих в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, та підготовки концепції відбудови, розвитку та модернізації цих регіонів» (реєстр. № 1598), внесений народним депутатом України Фірсовим Є.П., «Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки фактів, викладених у Звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи від 31 березня 2015 року, що свідчать про перешкоджання вищими посадовими особами об'єктивному та неупередженому розслідуванню злочинів, які були вчинені проти життя, здоров'я та особистої недоторканості людини під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року» (реєстр. № 2058а), внесений народними депутатами України Сотник О.С., Луценком І.В. та іншими (всього 11 підписів).

Проект постанов Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин розкрадання державних коштів під час надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі Івано-Франківської області у 2011-2014 роках», внесений народними депутатами України Матвієнком А.С., Дерев`янком Ю.Б., Насаликом І.С., Чорновол Т.М., Довбенком М.В. (реєстр. № 2337), «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя», внесений народним депутатом України Сабашуком П.П., (реєстр. № 2517) розглянуті Комітетом і підтримані Верховною Радою України (постанови Верховної Ради України № 270-VIII, № 619-VIII)

Крім того, протягом другої сесії розглянуто Комітетом низку проектів постанов Верховної Ради України (реєстр. №№ 1269, 1299, 1390, 1628. 1775, 1815, 2001, 2099, 2175,  2198, 2247, 2256, 2452, 2458, 2479, 2504, 2519,  2815, 2976, 2079а, 2054а, 2124а,) щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій. Більшість з цих проектів було зареєстровано з порушенням вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме: не дотримано принцип пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у складі комісій, не додано погодження депутатських фракцій  (депутатських груп) щодо кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.

 

2. Проекти законів України та проекти постанов Верховної Ради України на відповідність вимогам Регламенту Верховної Ради України.

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. для попереднього розгляду і підготовки експертних висновків на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів до Комітету надійшло 41 законопроект і проект інших актів, з яких: 30 проектів законів, 11 проектів постанов Верховної Ради України, що були внесені суб’єктами права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України: народними депутатами України – 36, Кабінетом Міністрів України – 5.

Відповідно до плану роботи, затвердженого Комітетом, на виконання вимог статті 93 Регламенту Верховної Ради України на засіданнях Комітету було розглянуто 10 проектів законів Верховної Ради України: реєстр. №№ 1087, 1770, 1893, 2025, 2064, 2199, 2299-1, 2646, 2646-1, 2650 та 2 проекти постанов Верховної Ради України: реєстр. №№1520, 2009.

 

3. Інші проекти правових актів, які надійшли до Комітету для розгляду і подання пропозицій, а також звернення щодо надання роз’яснень про застосування законів України.

 

        На виконання доручень Голови Верховної Ради України для опрацювання надійшли та були розглянуті на засіданнях Комітету:

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні» «Про скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні» (реєстр. №1087 (доопрацьований)), внесений народним депутатом України Шухевичем Ю.Р.;

- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» щодо заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у приміщеннях будівель Верховної Ради України» (реєстр. №1770), внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З.;

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зупинення діяльності та заборони об’єднань громадян» (реєстр.           № 1893), внесений народними депутатами України Мосійчуком І.В., Ліньком Д.В., Лозовим А.С.;

- проект Закону України «Про позбавлення народних депутатів України, які голосували за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року звання народного депутата України» (реєстр. № 2025), внесений народним депутатом України Капліним С.М.;

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності народних депутатів та депутатів місцевих рад за невиконання ними обов’язків щодо особистого голосування)» (реєстр. № 2064), внесений народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Березою Б. Ю. та іншими;

- проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» щодо скасування обмежень на індексацію пенсій» (реєстр. №2199), внесений народним депутатом України Гудзенком В.І.;

     - проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про звернення громадян» та «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо електронної форми звернення та електронної петиції), внесений народними депутатами України Кишкарем П.М., Опанасенком О.В. (реєстр. № 2299-1) – пропозиції враховано в законопроекті (реєстр. № 2299);

- проект Закону України «Про внесення зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів України та членів Кабінету Міністрів України задля соціальної справедливості)», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 2646 від 15.04.2015);

- проект Закону України «Про внесення змін до розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» щодо встановлення обмеження максимального місячного розміру заробітної плати народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, суддів, прокурорів та працівників державних органів», внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Купрієм В.М. Парасюком В.З. Філатовим Б.А., Дерев'янком Ю.Б., Сусловою І.М., Дубініним О.І. (реєстр. № 2646-1 від 15.04.2015);

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо обмеження розміру заробітної плати народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади та членів Кабінету Міністрів України)», внесений народними депутатами України Бондарем В.В., Ничипоренком В.М. (реєстр. № 2650 від 16.04.2015);

- проект Постанови Верховної Ради України «Про звільнення Петренка П.Д. з посади Міністра юстиції України» (реєстр. № 1520), внесений народним депутатом України Скориком М. Л.;

- проект Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Спеціальну комісію Верховної Ради України з питань демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави» (реєстр. № 2009),  внесений народними депутатами України Луценком Ю.В., Березюком О.Р., Ляшком О.В., Соболєвим C.В.

Крім цього, за дорученням Голови Верховної Ради України надійшло 6 проектів постанов Верховної Ради України про скасування рішень Верховної Ради України, які були опрацьовані у Комітеті, а саме: реєстр. №1317-П від 06.02.2015, № 2273-П від 20.03.2015, №1558-1П2 від 03.07.2015, № 1558-1П3 від 06.07.2015, №2822-П від 03.07.2015, №2561-П від 03.07.2015, № 2667-П від 06.07.2015).

Також на засіданнях Комітету протягом другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання були ухвалено 11 роз’яснень:

- у зв’язку із зверненням до Комітету народного депутата України Рибалки С.В. - щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно можливості використання посвідчення народного депутата України для проходження контролю на внутрішніх повітряних перевезеннях;

- на звернення голови Комітету з питань охорони здоров’я Богомолець О.В. щодо застосування окремих положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України стосовно запрошення ініціатора внесення законопроекту, проекту іншого акта на засідання комітету Верховної Ради України;

- на звернення до Комітету народного депутата України Геращенка А.Ю. - щодо присутності на закритому засіданні комітету Верховної Ради України народного депутата України, який не є членом цього комітету, помічників-консультантів народного депутата України відповідно до положень законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України» та Положення про помічника-консультанта народного депутата України;

- на звернення голови Комітету з питань транспорту Дубневича Я.В. - щодо застосування окремих положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України» стосовно розгляду питання «різне» у порядку денному засідання комітету;

- з питань, порушених у зверненні начальника Управління державної охорони України Гелетея В.В. стосовно надання роз’яснення про «порядок притягнення до відповідальності народних депутатів за завдану майнову шкоду та порядок її відшкодування» та щодо порядку дій військовослужбовців Управління державної охорони України у разі виникнення інцидентів за участю народних депутатів України;

- на звернення судді Конституційного Суду України – народного депутата України другого – сьомого скликань Саса С.В. - щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, процентної надбавки за вислугу років;

- за зверненням Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. – стосовно застосування у роботі статті 225 Регламенту Верховної Ради України;

- на звернення народного депутата України Кришина О.Ю. - щодо застосування норм статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» стосовно кворуму та голосування на засіданні комітету;

- у зв’язку із зверненням Першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В. - щодо застосування положень Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно права народного депутата України бути присутнім на закритому засіданні комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України; 

- на звернення Голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар В.П. - про застосування положень статті 100 Регламенту Верховної Ради України щодо внесення альтернативних законопроектів;

- в порядку аналізу практики застосування законодавчих актів - про застосування положень статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України щодо утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.

Крім цього, на засіданні Комітету 8 квітня 2015 року на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. розглянуто звернення за дорученням страховиків – членів Президії Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) президента Гришана Ю.П. та генерального директора Шевченка В.І. стосовно призначення представників від Верховної Ради України у Координаційну Раду МТСБУ.

На засіданнях Комітету в період другої сесії восьмого скликання було розглянуто на прийнято відповідні рішення з питань дотримання народними депутатами України дисципліни та норм депутатської етики - щодо інциденту, що стався в кулуарах Верховної Ради України 12 лютого 2015 року (між народними депутатами України Івченком В.Є., Соболєвим Є.В.); щодо інциденту, що стався в залі засідань та кулуарах Верховної Ради України 3 березня 2015 року за участі групи народних депутатів України, зокрема, Мельничука С.П., Ляшка О.В., Мосійчука І.В. та інших; про заяву народних депутатів України - членів Комітету з питань податкової та митної політики стосовно дій народного депутата України Парасюка В.З. на засіданні цього Комітету 18 березня 2015 року; про лист Генерального прокурора України Шокіна В.М. щодо народного депутата України Ляшка О.В.

Комітетом на засіданнях 15, 20, 27, 28, 29 травня та 2 червня ц.р. розглянуті подання до Верховної Ради України, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 12 травня 2015 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва Сергія Петровича» (№ 13/1-27вих.) та «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича» (№ 04/8-33960-15), ухвалені висновки та внесені на розгляд Верховної Ради України.

3 червня 2015 року Верховною Радою України розглянуті зазначені подання та прийняті рішення:

- про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва С.П. (Постанова Верховної Ради України № 503-VIII;

- про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Мельничука С.П. (Постанова Верховної Ради України № 504-VIII.

Комітет на засіданні 30 червня 2015 року розглянув подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Клюєва Сергія Петровича», підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Шокіним В.М. від 16 червня 2015 року (№01/34вих – 15) та ухвалив висновок в якому зазначив, що Комітет вважає, що дане подання в частині повторно надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Клюєва С.П. не потребує розгляду Верховною Радою України, в частині надання згоди на затримання та арешт народного депутата України Клюєва С.П.  Верховна Рада України, відповідно до частини сьомої статті 221 Регламенту Верховної Ради України, має визначатись окремо щодо надання згоди на затримання та щодо надання згоди на арешт народного депутата України Клюєва С.П.

 

III. У порядку аналізу практики застосування законодавчих актів та контролю за виконанням власних рішень, Комітетом розглядалися такі питання:

 

1.     Щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

На контролі в Комітеті перебуває питання забезпечення діяльності народних депутатів України та Верховної Ради України в цілому.

Так, Комітет на своєму засіданні 11 лютого 2015 року розглянув звіт Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» за 9 місяців 2014 року, а 18 березня 2015 року – звіт Апарату Верховної Ради України за 2014 рік про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Зокрема за результатами розгляду питання про звіт Апарату Верховної Ради України за 2014 рік про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Комітетом було прийнято рішення - доручити підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України (голова підкомітету – народний депутат України Єфремова І.О.), відповідно до частини першої статті 38 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та частини четвертої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» підготувати питання на засідання Комітету щодо ефективного використання бюджетних коштів підрозділами Управління справами Апарату Верховної Ради України.

На засіданні Комітету 22 квітня 2015 року за результатами розгляду попереднього звіту підкомітету з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України прийнято Рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених підкомітетом з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України під час перевірки ефективного використання бюджетних коштів Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, підрозділами та підпорядкованими підприємствами і установами.

15 липня 2015 року на засіданні Комітету було розглянуто питання про пропозиції Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. щодо виконання окремих положень Рекомендацій Комітету, ухвалених Комітетом 22 квітня 2015 року, та про забезпечення діяльності Верховної Ради України і її органів, а саме: листи Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О. стовно закріплення службових автомобілів за посадовими особами та підрозділами Апарату Верховної Ради України, за депутатськими фракціями (депутатськими групами), комітетами Верховної Ради України та головами Верховної Ради України попередніх скликань (листи від 29.05.2015 № 15/11-881, № 15/11-882), виконання окремих положень Рекомендацій Комітету щодо усунення недоліків, виявлених підкомітетом з питань забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України під час перевірки ефективного використання бюджетних коштів Управлінням справами Апарату Верховної Ради України, підрозділами та підпорядкованими підприємствами і установами (лист від 02.06.2015 № 15/11-889), внесення змін до Положення про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 1246 від 4 грудня 2006 року (лист від 19.06.2015 № 15/11-974), розгляду питання передачі об’єктів нерухомості, що знаходяться на балансі Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у довгострокову оренду (лист від 22.06.2015 № 15/11-980).

Питання щодо підготовки проекту кошторису Верховної Ради України на 2015 рік опрацьовувалися Комітетом на засіданнях 4 лютого, 18 березня, 8 квітня, 22 квітня,  17 червня 2015 року.

За результатами обговорення стану підготовки проекту кошторису Верховної Ради України на 2015 рік, розгляд питання про кошторис на 2015 рік за пропозицією народних депутатів України – членів Комітету перенесено до одержання від депутатських фракцій (депутатських груп) відповідей на лист Комітету.

Комітетом також на засіданні Комітету було розглянуто звернення народних депутатів України попередніх скликань Верховної Ради України Черноморова О.М., Кілінкарова С.П. про продовження їх проживання у службових жилих приміщеннях.

 

2.  Про підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України.

 

За період другої сесії восьмого скликання Верховної Ради України у Комітеті були розглянуті звернення, які були надіслані на розгляд за дорученням керівництва Верховної Ради України, а також надійшли від громадян України, народних депутатів України, державних органів, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян безпосередньо до Комітету.

Основним змістом звернень були питання щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України», дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України, обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, тощо.

Також опрацьовано та підготовлено відповіді на пропозиції від громадян щодо підвищення ефективності роботи Верховної Ради України, необхідності скорочення конституційного складу Верховної Ради України, зміни виборчої системи, законодавчого врегулювання порядку відкликання народних депутатів України у разі неналежного виконання ними депутатських повноважень, а також пропозиції щодо застосування заходів до народних депутатів України, які не дотримуються вимог Конституції і законів України щодо здійснення голосування на засіданнях Верховної Ради України народним депутатом України особисто.