Повідомлення

Перейти до розділу
19 лютого 17:10
Засідання Комітету докладніше
19 лютого 12:01
Увага! Зміни у часі проведення засідання докладніше
14 лютого 09:02
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, члена Комітету СИНЮТКУ Олега Михайловича
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
03 липня 16:28
Прийом громадян докладніше
04 квітня 14:02
Сьогодні 4 квітня 2019 року в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбулося восьме чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу. докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
22 лютого 2006, 12:44

Засідання Комітету 21 лютого 2006 року

На засіданні Комітету 21 лютого 2006 року розглянуто проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Реґламенту Верховної Ради України (щодо діяльності коаліції депутатських фракцій та формування Уряду на коаліційній основі), внесений народними депутатами України Морозом О.О., Вінським Й.В., Шибком В.Я. та Рудьковським М.М. (реєстр. № 9038 від 06.02.2006 р.) та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (№ 16/3-255 від 20.02.2006 р.) на нього і внесена пропозиція рекомендувати Верховній Раді України не підтримувати зазначений проект Постанови, оскільки він не врегульовує кола питань, пов’язаних з діяльністю коаліції, а ті положення проекту, що є позитивом, пропонується врахувати у новій редакції Реґламенту Верховної Ради України.

У Комітеті було розглянуто заяву народного депутата України Оплачка В.М.  щодо обрання його членом Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва, і прийнято рішення  підтримати заяву народного депутата України Оплачка В.М. і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України “Про обрання народного депутата України Оплачка В.М. членом Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва”.

Комітетом розглянуто проект Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо з‘ясування причин контрабанди м‘яса та м'ясопродуктів через територію України”, внесений народним депутатом України       Слабенком С.І. (реєстр. № 9099 від 13.02.2006 р.). У проекті постанови пропонується утворити тимчасову слідчу комісію з метою з’ясування причин контрабанди м’яса та м'ясопродуктів через територію України. У частині першій статті 8.4.4 Реґламенту Верховної Ради України передбачено, що “Верховна Рада України може створювати, коли визнає за необхідне, тимчасові контрольні, ревізійні, слідчі комісії з будь-яких  питань своєї компетенції. Завдання та коло повноважень  таких комісій визначаються Верховною Радою України при їх створенні”. У проекті не визначено завдань та коло повноважень, які матиме запропонована тимчасова слідча комісія, як це передбачено ст. 8.4.4 Реґламенту.

Автор проекту постанови не пропонує склад комісії, але у пункті 2 проекту постанови пропонує обрати народного депутата України Катеринчука Миколу Дмитровича головою Тимчасової слідчої комісії, що суперечить частині другій ст. 9.5.8 Реґламенту Верховної Ради України, де зазначено, що голова комісії обирається на першому  засіданні утвореної комісії. У пункті 4 проекті постанови  депутатським фракціям (групам) у дводенний термін після прийняття цієї постанови пропонується подати пропозиції щодо персонального складу комісії, а у пункті 7 запропоновано заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії не пізніше 15-денного строку з дня прийняття цієї постанови, але у такий термін з’ясувати причину контрабанди м’яса та м'ясопродуктів через територію України  неможливо.

До проекту постанови не додано фінансово-економічне обґрунтування, що не відповідає вимогам частини 2 статті  6.2.7 Реґламенту Верховної Ради України. 

Враховуючи викладене та актуальність зазначеної проблеми, Комітетом була внесена пропозиція рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, який визначено головним по доопрацюванню зазначеного проекту постанови, запропонувати автору доопрацювати проект постанови відповідно до вимог Реґламенту Верховної Ради України.

Комітет розглянув проект Закону України “Про об’єкти національного надбання та інше майно, що може перебувати виключно у державній або комунальній власності”, внесений народними депутатами України Морозом О.О., Боким І.С. (реєстр. № 9053 від 07.02.2006 року). Загалом проект закону підготовлено  у відповідності з вимогами глави 6.2 Реґламенту Верховної Ради України, окрім вимоги частини другої статті 6.2.3 Реґламенту Верховної Ради України, де зазначено, що законодавча пропозиція повинна містити проект рішення Верховної Ради України, який пропонується Верховній Раді для прийняття, а у поданих документах такий проект відсутній. Враховуючи викладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, який визначено головним по доопрацюванню зазначеного законопроекту, внести на розгляд Верховної Ради України проект закону за умови виконання вимог частини другої статті 6.2.3 Реґламенту Верховної Ради України.

Комітет розглянув пропозиції  Президента  України  від 17 лютого 2006 року до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної  Ради України», прийнятого Верховною Радою України 19 січня 2006 року і зазначив наступне.

Розбіжності є лише по двох позиціях із семи. Президент України у пункті першому надісланих пропозицій пропонує щоб організація і порядок діяльності тимчасових комісій не могли визначатись “Реґламентом Верховної Ради України та прийнятими відповідно до законів та Конституції України постановами Верховної Ради України”.

Комітет та Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважають, що записана у Законі правова норма є конституційно визначеною. Так, відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Реґламентом Верховної Ради України. Це означає, що саме Реґламентом мають бути передбачені певні процедури, які стосуються утворення тимчасових комісій, заслуховування звітів, висновків і пропозицій на засіданнях Верховної Ради. З огляду на це, посилання на Реґламент є не чим іншим, як констатацією стану речей, який випливає із змісту Конституції.

І наступне зауваження викладене у пункті шостому пропозицій Президента України, яке не було сприйнято і підтримано Комітетом. Йдеться про начебто неузгодженість між частиною третьою статті 3 та частиною четвертою статті 23 Закону щодо терміну діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії. Проте неузгодженості між вказаними нормами не вбачається, оскільки вказані у них терміни в одному випадку стосуються подання комісією Верховній Раді висновків і пропозицій, а в іншому – загальної тривалості її роботи, яка має продовжуватись і після подання зазначених висновків і пропозицій.

Комітет прийняв рішення врахувати переважну більшість пропозицій Президента України та повторно внести на розгляд Верховної Ради України зазначений Закон у новій редакції.       

У Комітеті був розглянутий проект Постанови Верховної Ради України “Про перерахування 10 відсотків місячної заробітної плати  народних депутатів України на ліквідацію наслідків аварії тепломережі в м. Алчевську Луганської області “, внесений народними депутатами України Фоменко К.О., Єремеєвим І.М. (реєстр.  № 9132 від  17.02.2006 року) і прийнято рішення, у  зв’язку з тим, що  відповідно до чинного законодавства, кожний народний депутат України повинен самостійно визначатися з відрахуванням своєї заробітної плати на проведення благодійних та інших акцій, рекомендувати Верховній Раді України не включати проект зазначеної постанови до порядку  денного дев’ятої сесії. Запропонувати авторам проекту проводити роботу серед народних депутатів України шляхом ініціювання збору та перерахування коштів на зазначені цілі на відкритий у банку рахунок.