Повідомлення

Перейти до розділу
19 лютого 17:10
Засідання Комітету докладніше
19 лютого 12:01
Увага! Зміни у часі проведення засідання докладніше
14 лютого 09:02
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, члена Комітету СИНЮТКУ Олега Михайловича
докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
03 липня 16:28
Прийом громадян докладніше
04 квітня 14:02
Сьогодні 4 квітня 2019 року в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбулося восьме чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу. докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
09 жовтня 2017, 11:06

Роз’яснення Комітету про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо використання народним депутатом України дипломатичного паспорта

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про застосування окремих положень Закону України

«Про статус народного депутата України» щодо використання народним депутатом України дипломатичного паспорта

(ухвалене на засіданні Комітету 4 жовтня 2017 року (протокол № 94)

 

На засіданні Комітету 4 жовтня 2017 року (протокол № 94) розглянуто лист народного депутата України Власенка С.В. (від 22.09.2017 № 223/А3/98 (реєстр. № 214787) про надання роз’яснення Комітету щодо використання народним депутатом України дипломатичного паспорта, який видається йому на строк виконання депутатських повноважень відповідно до частини восьмої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України».

Так, у листі народного депутата України Власенка С.В. йдеться, що листом першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України Боднара П.О. (від 14.09.2017 № 17/13-1053) було поінформовано народних депутатів України, що на підставі положень про дипломатичний паспорт України та про службовий паспорт України, затверджених Указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015, народним депутатам України необхідно повернути дипломатичні паспорти до Міністерства закордонних справ України протягом десяти днів з дня завершення відрядження. У разі неповернення дипломатичних паспортів у встановлений строк, такі паспорти будуть визнані недійсними та підлягатимуть знищенню.

У зв’язку з цим народний депутат України Власенко С.В. просить розглянути ситуацію, про яку зазначено в листі, та надати роз’яснення Комітету з порушених питань.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України», Законом України «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 року № 22-VIII.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 13, частини першої статті 17, частини третьої статті 21, статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет з питань, віднесених до предмета відання, має право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України (такі роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення), та за наслідками аналізу практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналізу відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів з питань, віднесених до предмета відання, вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.

У контексті порушених питань у листі народного депутата України Власенка С.В., Комітет зазначив таке.

Відповідно до частини першої статті 78 Конституції України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі, а статус народного депутата України визначається виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України).

Законом України, що визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень є спеціальний Закон України «Про статус народного депутата України».

Серед основних гарантій діяльності народних депутатів України (Розділ ІV Закону України «Про статус народного депутата України») передбачено забезпечення народного депутата України дипломатичним паспортом на строк виконання ним депутатських повноважень (частина восьма статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України»). Тобто, у вказаній статті визначено строк, на який народному депутату України видається дипломатичний паспорт, який обмежується строком виконання депутатських повноважень. При цьому згідно з Конституцією України повноваження народного депутата України починаються з моменту складення присяги (частина четверта статті 79) та закінчуються у разі настання однієї з підстав щодо припинення повноважень народного депутата України (стаття 81 Конституції України).

Поняття дипломатичного паспорта визначено у статті 23 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», згідно з якою дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну. Дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України.

Пунктом 5 Положення про дипломатичний паспорт, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015, зазначено строки, на які може видаватися дипломатичний паспорт в залежності від того, на якій посаді чи посту перебуває особа, статус якої надає право на користування дипломатичним паспортом.

Так, дипломатичний паспорт на строк перебування на відповідній посаді чи посту видається Президентові України; Голові Верховної Ради України; Прем’єр-міністрові України; Міністрові закордонних справ України. До цього переліку, не зважаючи на положення частини восьмої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», не віднесено народних депутатів України. При цьому, відповідно до абзацу четвертого підпункту 3 пункту 5 Положення народним депутатам України передбачено видачу дипломатичного паспорта на строк виїзду у службове відрядження за кордон.

У цьому контексті Комітет звернув увагу, що наряду з народними депутатами України відповідно до Положення про дипломатичний паспорт видача дипломатичного паспорта на строк виїзду у службове відрядження за кордон здійснюється, зокрема, членам Кабінету Міністрів України (окрім Прем’єр-міністра України та Міністра закордонних справ України, яким дипломатичні паспорти видаються на строк перебування на відповідній посаді чи посту), Голові Конституційного Суду України, Голові Верховного Суду України, Секретареві Ради національної безпеки і оборони України. При чому лише для членів Кабінету Міністрів України передбачено видачу дипломатичних паспортів відповідно до положень спеціального закону: відповідно до частини четвертої статті 55 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» члену Кабінету Міністрів України на період здійснення його повноважень видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України. При цьому не передбачено видачу дипломатичних паспортів положеннями законів України «Про Раду національної безпеки і оборони», «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій і статус суддів».

Крім зазначеного, якщо брати до уваги редакції указів Президента України, якими попередньо визначався порядок оформлення, видачі, обміну, повернення державі, зберігання та знищення дипломатичних паспортів України, то Указом Президента України від 05.06.1995 № 424 «Питання видачі дипломатичних та службових паспортів України» передбачалося, що дипломатичний паспорт України видається на строк перебування на відповідних посадах, зокрема, народним депутатам України (на строк їх повноважень). На той момент чинною була редакція Закону України «Про статус народного депутата України», відповідно до частини п’ятої статті 34 якого було передбачено, що народному депутату України на весь період його повноважень видається дипломатичний паспорт.

Указами Президента України від 26.02.1998 року № 153 «Про дипломатичний та службовий паспорти України» та від 02.02.2002 № 599 передбачалося постійне зберігання таких паспортів в Міністерстві закордонних справ  України  і їх видача народним депутатам України на строк їх виїзду у службове відрядження за кордон; зобов'язання повернути  дипломатичні  паспорти України до Міністерства закордонних справ України  у  десятиденний строк від дня повернення в Україну. Проте в жодній редакції вказаних указів не передбачалося серед умов, за яких дипломатичний паспорт вважається недійсним та підлягає знищенню, таку умову як неповернення дипломатичного паспорта на зберігання Міністерству закордонних справ України в установлений Положенням строк (у десятиденний строк), як це передбачено в редакції Указу Президента України від 12.05.2015 № 264/2015.

При цьому редакція Закону України «Про статус народного депутата України», як вже зазначалось вище, обмежує видачу народному депутату України дипломатичного паспорта лише строком виконання його повноважень, та не містить посилання про видачу таких паспортів в установленому порядку (як це зазначено, наприклад, у Законі України «Про Кабінет Міністрів України»).

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України (частина третя статті 106 Конституції України). Варто звернути увагу, що в даному випадку норми Указу Президента України від 12.05.2015 № 264/2015 містять положення, що не відповідають окремим положенням Закону України «Про статус народного депутата України».

Враховуючи спеціальний статус народного депутата України, який визначається Конституцією України та виключно законами України, підзаконні нормативно-правові акти, якими деталізовано певні процедурні питання, не можуть містити інші норми, ніж передбачені у законах України.

У даному випадку Комітет звернув увагу на поняття юридичної сили нормативно-правового акта, зокрема, однією з ознак, яка відрізняє закон від інших нормативно-правових актів, є критерій регулювання найбільш важливих суспільних відносин. Статтею 92 Конституції України визначено коло питань (суспільних відносин), які можуть бути врегульовані виключно законами України (в тому числі питання статусу народного депутата України).

Вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплена у положеннях Конституції України. Тому, у випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

Враховуючи зазначене, народним депутатам України, згідно з Законом України «Про статус народного депутата України», дипломатичні паспорти видаються на строк виконання депутатських повноважень та вказаним Законом не визначено випадків вилучення і знищення дипломатичних паспортів під час виконання депутатських повноважень народним депутатом України.

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                           П.В. ПИНЗЕНИК