Повідомлення

Перейти до розділу
01 серпня 09:00
Вітання Вітання з Днем народження старшого консультанта секретаріату Комітету ЮПАТОВОЇ Олени Вікторівни докладніше
27 липня 05:00
Вітання Вітання з Днем народження керівника секретаріату Комітету НЕХОЦИ Марії Василівни докладніше
22 липня 12:49
Засідання Комітету 22 липня 2020 року (у режимі відеоконференції) докладніше
22 липня 15:45
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2020 року) докладніше
27 січня 11:35
З В І Т про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2019 року – січень 2020 року) докладніше
24 вересня 17:27
Прийом громадян докладніше
25 березня 16:36
Відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу докладніше
29 січня 09:08
Cемінар «Парламентська служба: принципи та особливості функціонування» Програма семінару «Парламентська служба: принципи та особливості функціонування», який заплановано на 30.01.2019 за адресою: вул. Банкова, 6-8, кім 418 о 11:00 докладніше
18 червня 2020, 14:16

Рішення про звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році

про звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році

 

Протокол № 40

від 17 червня 2020 року

 

Розглянувши за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. надіслані згідно з листом Апарату Верховної Ради України (від 14.02.2020 № 15/10-387 (37555) звіт про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році, додатки та пояснювальну записку до звіту, а також листи Управління справами Апарату Верховної Ради України від 14.01.2020 № 15/11-94 (8712) щодо освоєння видатків розвитку станом на 31 грудня 2019 року та від 28.02.2020 № 15/11-529 (50794) про використання коштів, що були перерозподілені відповідно до рішення Комітету від 17 грудня 2019 року (протокол № 20) та спрямовані на стимулювання праці працівників Апарату Верховної Ради України за підсумками їх роботи у 2019 році, керуючись положеннями пункту 6 статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пункту 18 додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 № 19-IХ, Комітет в и р і ш и в:

 1. Інформацію Комітету про звіт Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році взяти до відома.

 2. Вказати Апарату Верховної Ради України на відсутність належного та своєчасного контролю за повнотою використання коштів за окремими кодами економічної класифікації видатків, залишки за якими можна було б використати на видатки, не забезпечені бюджетними призначеннями.

 3. Апарату Верховної Ради України оприлюднити звіт про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році на офіційному Веб-сайті Верховної Ради України

4. Інформацію та рішення Комітету надіслати Апарату Верховної Ради України для організації виконання та врахування в роботі.
ІНФОРМАЦІЯ

 

Про звіт Апарату Верховної Ради України

про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році

 

На засіданні Комітету 17 червня 2020 року (протокол № 40), згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 26 травня 2020 року, розглянуто звіт про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році (додатки до листа Апарату Верховної Ради України від 14.02.2020 № 15/10-387 (37555).

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України Голова Верховної Ради України на виконання повноважень, визначених Конституцією України не пізніш як через два місяці після закінчення бюджетного року забезпечує подання на розгляд Верховної Ради України звіту про виконання кошторису Верховної Ради України за минулий рік.

Питання кошторису Верховної Ради України, організації роботи Верховної Ради України та контролю за виконанням її апаратом функцій із забезпечення діяльності Верховної Ради України та її органів належать до предмета відання Комітету (додаток до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання»).

Враховуючи це, та за результатом попереднього аналізу інформації, поданої в додаток до листа Апарату Верховної Ради України, Комітет зазначив таке.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» головному розпоряднику бюджетних коштів – Апарату Верховної Ради України передбачалися бюджетні призначення в обсязі 1 970 346,7 тис. грн., з яких за загальним фондом – 1 964 043,1 тис. грн., за спеціальним фондом – 6 303,6 тис. грн. Виходячи із вказаних бюджетних призначень Постановою Верховної Ради України від 18.12.2019 № 389-ІХ було затверджено кошторис Верховної Ради України на 2019 рік, показники якого деталізували річні обсяги бюджетних призначень відповідно до бюджетної класифікації.

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» були передбачені видатки загального фонду в сумі 1 089 987,5 тис. грн., тоді як кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік обсяг видатків загального фонду за вказаною бюджетною програмою складав 1 074 337,5 тис. грн.    Різниця між обсягами видатків, затвердженими за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», та обсягами видатків, що затверджені кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік, складає 15 560,0 тис. грн. Поряд з цим на цю ж суму більшими були видатки, затверджені кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через  засоби телебачення  і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» у порівнянні з їх обсягом, затвердженим Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (60 331,3 тис. грн. згідно з кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік, а 44 771,3 тис. грн. – згідно із додатком до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).
       У пояснювальній записці до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році не зазначається про перерозподіл коштів, здійснений між бюджетними програмами 0111010 та 0111090, що передував прийняттю кошторису Верховної Ради України на 2019 рік (у грудні 2019 року).

У розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» найбільшими є обсяги видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100), за рахунок яких здійснюється виплата заробітної плати народним депутатам України та їх помічникам-консультантам. Кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік на ці цілі було передбачено 496 372,5 тис. грн. – оплата праці та 109 202,0 тис. грн. – нарахування на оплату праці.

Після затвердження кошторису Верховної Ради України на 2019 рік, відповідно до рішення Комітету від 17 грудня 2019 року (протокол № 20) та  довідки Міністерства фінансів України від 24 грудня 2019 року, здійснено перерозподіл коштів за бюджетною програмою 0111010 на бюджетну програму 0111020 у сумі 11 900,0 тис. грн., які було спрямовано на стимулювання праці працівників Апарату Верховної Ради України за підсумками їх роботи у 2019 році (про що йдеться у листі Управління справами Апарату Верховної Ради України від 28.02.2020 № 15/11-529 (50794).

З урахуванням такого перерозподілу планові видатки на оплату праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів у 2019 році склали 484 472,5 тис. грн., а касові видатки 476 453,8 тис. грн. (додаток 2 до звіту). Відтак економія коштів з оплати праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів у попередньому бюджетному році становила 8 018,7 тис. грн.

За бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» було передбачено кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, на компенсацію вартості проїзду, компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера (за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню») у сумі 283 036,6 тис. грн., з яких було використано 255 753,8 тис. грн., відтак невикористаний залишок становить 27 282,8 тис. грн.

У порівнянні із обсягами видатків, що були запланованими на відрядження народних депутатів України та їх помічників-консультантів у сумі 21 508,1 тис. грн., фактично було використано 11 069,1 тис. грн. (залишок становив 10 439,0 тис. грн.).

Відповідно до розрахунків, зроблених на підставі додатків до звіту, значною є економія коштів (не використаний залишок) за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ 2240)  «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 17 694,4 тис. грн. (затверджений обсяг складав 41 082,6 тис. грн., а касові видатки 23 388,2 тис. грн.). У пояснювальній записці до звіту Апарат Верховної Ради України не зазначає, на які цілі передбачалися витрати за рахунок цих видатків, та за рахунок чого утворився такий залишок не використаних коштів (що потребує додаткового обґрунтування).

У пояснювальній записці та додатках до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році зазначається, що фактичні видатки розвитку за бюджетною програмою 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» становили 45 042,7 тис. грн., а заплановані обсяги – 92 016,0 тис. грн., (тобто 46 973,3 тис. грн. залишилися не освоєними).

Згідно з пояснювальною запискою до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році та додатком до листа Управління справами Апарату Верховної Ради України від 14.01.2020 № 15/11-94 (8712) щодо освоєння видатків розвитку станом на 31 грудня 2019 року вбачається, що видатки розвитку були спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового використання в сумі 38 964,8 тис. грн. (з яких 24 276,5 тис. грн. – на комп’ютерне та серверне обладнання); на реконструкцію та реставрацію інших об’єктів (на облаштування освітницького центру в кулуарах першого поверху адміністративного будинку по вул. Грушевського, 5) в сумі – 5 981,7 тис грн. (із запланованих 6 000,0 тис. грн.).

Повністю не  було використано заплановані кошторисом видатки розвитку на капітальний ремонт адміністративного будинку по пров. Рильському, 8 (на що передбачалося 45 000,0 тис. грн.).

У розрізі бюджетної програми 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік було передбачено видатки загального фонду в обсязі 829 374,3 тис. грн., з яких видатки споживання  807 088,9 тис. грн., а видатки розвитку – 22 285,4 тис. грн.

За рахунок погодженого з Кабінетом Міністрів України перерозподілу, обсяг видатків на оплату праці за вказаною програмою було збільшено на 11 900,0 тис. грн. (з 594 994,9 тис. грн., затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік, до 606 894,9 тис. грн., про що йшлося вище).

Із запланованого обсягу видатків на оплату праці у сумі 606 894,9 тис. грн. (з урахуванням перерозподілу) було використано 606 892,1 тис. грн. (тобто економія склала лише 2,8 тис. грн.).

Комітет зазначив, що кошти у сумі 11 900,0 тис. грн., на які було збільшено видатки на оплату праці за бюджетною програмою 0111020 було спрямовано на виплату надбавки за інтенсивність праці працівникам Апарату Верховної Ради України, Управління адміністративними будинками та Автобази Управління справами Апарату Верховної Ради України (деталізація  таких виплат наведена у листі Управління справами Апарату Верховної Ради України від 28.02.2020 № 15/11-529 (50794).

Загалом за усіма видатками споживання освоєння запланованих їх обсягів складало не менше 90 відсотків.

Водночас, не повністю використані видатки розвитку за вказаною бюджетною програмою, затверджений обсяг яких складав 22 285,4 тис. грн., а касові видатки становили лише 12 153,1 тис. грн. (рівень освоєння 54,5 %).

За бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» було передбачено видатки споживання загального фонду в обсязі 44 771,3 тис. грн., які згідно з розписом асигнувань були сплановані на ДП «Парламентський телеканал «Рада» у сумі 29 771,3 тис. грн. та на ДП «Голос України» у сумі 15 000,0 тис. грн.

Водночас, згідно з погодженим Кабінетом Міністрів України перерозподілом, видатки за вказаною бюджетною програмою було збільшено на 15 560,0 тис. грн., відтак обсяг видатків, затверджений кошторисом Верховної Ради України на 2019 рік за цією програмою склав 60 331,3 тис. грн. (на ДП «Парламентський телеканал «Рада» 44 331,3 тис. грн., на ДП «Голос України» 16 000,0 тис. грн.).

Заплановані на вказану бюджетну програму обсяги видатків були використані майже в повному обсязі (99,7%).

Таким чином, виходячи з розрахунків, зроблених на підставі показників, наданих Апаратом Верховної Ради України у додатках до звіту про виконання кошторису Верховної Ради України у 2019 році, із запланованих видатків загального фонду Державного бюджету України у сумі 1 964 043,1 тис. грн. касові видатки склали 1 824 860,6 тис. грн.

Різниця у запланованих та касових видатках у сумі 139 182,5 тис. грн. виникла в основному у розрізі бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (залишок у сумі 123 259,2 тис. грн.), зокрема, через економію, що утворилася за видатками споживання на оплату праці, на соціальне забезпечення, на відрядження, а також за видатками розвитку.

Різниця у запланованих та касових видатках за бюджетною програмою 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» у сумі 15 756,2 тис. грн. виникла в основному за рахунок низького рівня освоєння видатків розвитку.

Майже у повному обсязі були виконані видатки за бюджетною програмою 0111090 «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України».

Відповідно до положень статті 2 Бюджетного кодексу України кошторис основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Затвердження кошторису Верховної Ради України є вимогою Конституції України (пункт 35 частини першої статті 85) та Регламенту Верховної Ради України (стаття 7). Водночас, зважаючи на рівень виконання окремих статей видатків кошторису Верховної Ради України у 2019 році, Комітет вказав на необхідність планування їх обсягів на наступний бюджетний період на підставі фактичних показників минулих бюджетних періодів, оцінки повноти та ефективності використання таких видатків.

У свою чергу, доступність інформації про бюджет передбачає оприлюднення головними розпорядниками бюджетних коштів (в тому числі Апаратом Верховної Ради України) шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах, інформації, передбаченої статтею 28 Бюджетного кодексу України.

 На підставі зазначеного вище, Комітет прийняв рішення.

 

 Голова Комітету                                                   С.В.КАЛЬЧЕНКО