Повідомлення

Перейти до розділу
18 листопада 09:05
Засідання Комітету у режимі відеоконференції докладніше
13 листопада 09:04
Вітання Вітання з Днем народження народного депутата України, першого заступника Голови Комітету ЄВТУШКА Сергія Миколайовича докладніше
10 листопада 13:06
Засідання Комітету у режимі відеоконференції докладніше
26 липня 13:50
ЗВІТ про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (лютий – липень 2021 року) докладніше
30 червня 16:54
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2021 року – січень 2022 року) докладніше
22 березня 09:22
Зміни - КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання докладніше
04 лютого 12:16
ЗВІТ про роботу Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України за період четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (вересень 2020 року – січень 2021 року)
докладніше
16 грудня 12:06
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання докладніше
28 лютого 2019, 15:20

Рішення про звернення народного депутата України Пташник В.Ю. щодо розгляду питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року

 

 

 

 

 

 

про звернення народного депутата України Пташник В.Ю.

щодо розгляду питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання
Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року  

 

                                                                                 Протокол № 141

                                                                                 від 27 лютого 2019 року

 

Розглянувши інформацію голови підкомітету з питань депутатської етики Папієва М. М. щодо звернення народного депутата України Пташник В.Ю.
(від 24.10.2018 № 221796) стосовно розгляду Комітетом питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року, а також взявши до уваги листи, що надійшли до Комітету за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В.
(від  25.10.2018 № 221810), від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. (від 24.10.2018 №221343) та від Голови громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних» Голуб О.А.
(від 01.11.2018 №228216), відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,
Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію голови підкомітету з питань депутатської етики
Папієва М. М.
щодо питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року взяти до відома.

2. Звернути увагу народного депутата України Мисика Ю.В. на неприпустимість дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу, та на необхідність неухильного дотримання при виконанні своїх повноважень вимог Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України та інших законів України, додержання присяги народного депутата України, загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

3. Рішення та інформацію Комітету надіслати до відома народному депутату України Пташник Ю.В., народному депутату України Мисику Ю.В., депутатській групі "Партія "Відродження", Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Денісовій Л.Л., та Голові громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних» Голуб О.А.

 

 

Перший заступник

голови Комітету                                                                П.В.ПИНЗЕНИК 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

 

 

про звернення народного депутата України Пташник В.Ю.

 

щодо розгляду питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року

 

 

 

Комітет на засіданні 27 лютого 2019 року (протокол № 141) розглянув звернення народного депутата України Пташник В.Ю. від 24.10.2018 № 221796 щодо розгляду Комітетом питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року.

У додаток до даного звернення було надіслано електронний носій інформації з відео-записом виступу народного депутата України Пташник В.Ю. та виступу народного депутата України Мисика В.Ю. на вказаному засіданні. Лист народного депутата України Пташник В.Ю. аналогічного змісту надійшов до Комітету також за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від  25.10.2018

№ 221810. Про розгляд цього питання на засіданні Комітету звернулися також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Денісова Л.Л. (лист від 24.10.2018 №221343) та Голова громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних» Голуб О.А. (лист від 01.11.2018 №228216).

На засіданні Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, яке відбулося 4 грудня 2018 року, за наслідками обговорення вказаних звернень, що надійшли до Комітету, протокольно доручено народному депутату України – голові підкомітету з питань депутатської етики Папієву М.М. вивчити питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року та підготувати його до розгляду.

На думку авторів звернень, під час обговорення порядку денного засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

17 жовтня 2018 року народний депутат України Мисик В.Ю. у відповідь на пропозиції народного депутата України Пташник В.Ю. вжив словесні вирази, що мають ознаки дискримінаційних дій та недотримання принципу гендерної рівності у Верховній Раді України.

 

Опрацювавши текстовий варіант стенограми засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 17 жовтня 2018 року, який розміщено на офіційному веб-сайті зазначеного Комітету, Комітет зауважив, що в ньому відсутня інформація щодо висловлювань народного депутата

України Мисика В.Ю., про які йдеться у зверненні народного депутата України Пташник В.Ю.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правовий статус народного депутата України та комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності встановлено Конституцією України, законами України «Про статус народного депутата України» та

«Про комітети Верховної Ради України», а предмети відання комітетів визначено Постановою Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 22-VІІІ

«Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання».

Положеннями Конституції України, законів України «Про статус народного депутата України» та «Про комітети Верховної Ради України» не передбачено порядку розгляду Комітетом питань щодо етики поведінки народних депутатів України. Комітет розглядає питання та надає висновки щодо певних дій народних депутатів України, у випадках, передбачених статтею 5 (порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України) Закону України «Про статус народного депутата України» та статтями 51 (недотримання народним депутатом України дисципліни та норм етики на пленарному засіданні Верховної Ради України), 220 (надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання чи арешт), 223 (невиконання народним депутатом України вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності) Регламенту Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України). У своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу (частина перша статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України»).

Права та обов’язки народного депутата України у Верховній Раді України та її органах встановлено, зокрема, у частинах другій та третій статті 10 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з якими народний депутат України реалізує на засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів надані йому права відповідно до Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України» та інших законів України, а також бере особисту участь у засіданнях органів, до складу яких його обрано.

 

Водночас, частиною другою статті 80 Конституції України передбачено, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

У статті 28 Конституції України встановлено, а у статтях 297, 299 Цивільного кодексу України закріплено право кожного на повагу до його гідності й честі, а також на недоторканність ділової репутації. Право на повагу до гідності та честі є одним із видів особистих немайнових прав (частина перша статті 270 Цивільного кодексу України), на захист якого від протиправних посягань інших осіб має право фізична особа. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими главою 3 Цивільного кодексу України (частина перша статті 275 Цивільного кодексу України). У разі, якщо в діях народного депутата України  вбачаються ознаки порушення адміністративного чи кримінального законодавства, то такі питання мають вирішуватися відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Враховуючи те, що положеннями Конституції України, законів України «Про статус народного депутата України» та «Про комітети Верховної Ради України» не передбачено порядку розгляду Комітетом питань порушених у зверненнях народного депутата України Пташник В.Ю., Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. та Голови громадської організації «Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних» Голуб О.А., Комітет прийняв рішення взяти до відома інформацію голови підкомітету з питань депутатської етики Папієва М. М. щодо питання дотримання норм депутатської етики народним депутатом України Мисиком В.Ю. під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

17 жовтня 2018 року та звернути увагу народного депутата України Мисика В.Ю. на необхідність неухильного дотримання при виконанні своїх повноважень вимог Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України та інших законів України, додержання присяги народного депутата України, загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

 

 

 

 

 

Перший заступник

 

голови Комітету                                                           П.В.ПИНЗЕНИК